Koncepcja

Soccus dla wszystkich.

Soccus to idealny kompromis pomiędzy ochroną stopy a chęcią zaspokojenia potrzeby, aby chodzić naturalnie wraz z mediacją między fashion i zdrowiem, lekkością i funkcjonalnością.